Daily Archives: December 29, 2014


1
HR (ส.ว.) ส่วนใหญ่ มักจะชอบถามคำถามนี้กับคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆ “ทำไมคุณไม่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัทเดิมเลย มีแต่ไปเลื่อนตำแหน่งตอนที่ย้ายบริษัท ย้ายงาน?” ส่วนพนักงาน หรือลูกจ้างก็มักจะถามว่า “เก่งอย่างตรู ทำไม่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักกะที” “เวลาถาม HR หรือ หัวหน้า ก็มักจะได้คำตอบให้รอๆๆๆ แบบไม่มีจุดหมายตลอดๆ”   รุ่นพี่ที่เคารพซึ่งเป็น HR Director บริษัท Mars Thailand เคยกล่าวเอาไว้ตามข้างต้น (อาจไม่เหมือนทุกตัวอักษร แต่ concept ประมาณนี้)   หากเราต้องการเจริญก้าวหน้า หรือเติบโตในหน้าที่การงาน (เลื่อนตำแหน่ง) ฝีมือกับโอกาส จำเป็นต้องมาพร้อมกัน   ลองดูสมมติฐานที่อาจจะเกิดกับชีวิตการทำงานของพวกเราบ่อยๆ ในส่วนผสมของ ฝีมือ และโอกาส หลายๆรูปแบบ มีฝีมือ แต่ไม่มีโอกาส => อันนี้ก็ต้องรอไปเรื่อยๆ ครับ จนกว่าโอกาสจะมา ไม่มีฝีมือ แต่มีโอกาส => อันนี้น่าเสียดาย โอกาสมาแล้วแต่ เราไม่ถูกเลือก เพราะขาดฝีมือ มีฝีมือ […]

ถ้าอยากจะโต ฝีมือ และ โอกาส ต้องมาพร้อมกัน