Daily Archives: October 27, 2015


“เงินเดือนที่เราได้รับจากการปรับเพิ่มขึ้นเงินเดือนทุกปี   ไม่ได้มีไว้เพื่อช่วยทำให้เราได้รับเงินเพิ่มขึ้น   แต่มีไว้เพื่อทำให้เราแค่ไม่ได้รับเงินเดือนน้อยลง”   ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับประโยคข้างต้น แต่มันเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวดนะครับ ยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ บางคนไม่ใช่แค่ไม่ได้ปรับเงินเดือนเฉยๆ นะครับ กลับถูกลดเงินเดือนอีกต่างหาก ไม่ว่าจะด้วย OT ที่น้อยลง หรือค่าคอมมิชชั่นที่น้อยลงจากยอดขายที่หนืดเหลือเกิน ขั้นตอนการปรับเงินเดือนของ HR คุณรู้หรือไม่ว่า มีหลายบริษัท(ในวงการFMCG)เตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการคำนวณก่อนขึ้นเงินเดือนให้พนักงานแต่ละคน โดยใช้แนวทางประมาณนี้ สำรวจอัตราเงินเฟ้อของปีนั้นๆ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน (HR ใช้ connection ส่วนตัว เช็คกันเอง) ข้อมูลจากบริษัท HR Consultant กรณีเป็นบริษัทฝรั่ง ก็ใช้นโยบายจากบริษัทแม่   อัตราเงินเฟ้อของไทย มาต่อกันที่ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อ วัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป โดยสมมติให้ปี 2554 มีค่าเป็นฐานที่เท่ากับ 100 2554 = 100.00 2555 = 103.02 2556 = 105.27 2557 = 107.26 […]

เงินเดือน แพ้ เงินเฟ้อ