Comments

  1. […] 9 สิ่งใน Resume ที่ HR ไม่ปลื้ม และ HR ชอบคนที่อยู่นาน vs. Candidate […]

  2. […] บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง 9 สิ่งใน Resume ที่ HR ไม่ปลื้ม […]

  3. […] (บทความที่เกี่ยวข้อง 9 สิ่งใน Resume ที่ HR ไม่ปลื้ม) […]

  4. […] :  คำถามข้างบน อ้างอิงมาจากบทความ “9 สิ่ง ใน Resume ที่ HR ไม่ปลื้ม” ซึ่งมีอยู่ข้อหนึ่งในนั้น บอกว่า […]