Achievement


“พี่ว่า ถ้าผมทำงานที่นี่ และผมประสบความสำเร็จไวกว่าเพื่อนในรุ่น มันดีมากใช่ไหมครับ ถึงแม้ผมจะเหนื่อยกว่าพวกเขามากก็ตาม” ส่วนตัว ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำ ให้ใครก็ตามนำเรื่องความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น เหตุเพราะแต่ละคนนั้น นิยามความสำเร็จไม่เหมือนกัน จึงมีเป้าหมายต่างกัน   แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น ถ้าพูดถึงเรื่องการทำงาน แต่ละคนนั้นชอบหรือถูกจริตกับงานไม่เหมือนกัน บางคนมองหางาน หรือมองหาบริษัทที่เป็นเหมือนสถานรับเลี้ยงเด็ก(โต) ==> เงินดี งานสบาย บางคนมองหางาน หรือมองหาบริษัทที่เป็นเหมือนสนามรบ ==> ตื่นเต้น ท้าทายตลอดเวลา บางคนมองหางาน หรือมองหาบริษัทที่เป็นสโมสร ==> สังสรรค์รื่นรมย์ มีสังคม   ในเมื่อความชอบ ซึ่งเปรียบเสมือนถนนที่พาไปสู่เป้าหมายนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นระหว่างทาง สองข้างทางแห่งการเดินทางย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเข้าใจคือ เมื่อมีความต่างในการเดินทาง ย่อมหมายความว่า เป้าหมายของแต่ละคนย่อมต่างกันไปตามถนนที่เลือก   ความสำเร็จของคนหนึ่ง อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับความสำเร็จของอีกคน และหากถามว่าต่อว่าใครสำเร็จมากกว่ากัน จึงอาจจะไม่ได้คำตอบ แต่ถ้าถามว่า ใครไปถึงเป้าหมายก่อนกัน หรือใครเข้าใกล้ หรือออกห่างจากเป้าหมายกว่ากัน น่าจะเป็นคำถามที่หาคำตอบได้มากกว่า   ขออนุญาตพาออกนอกเรื่องนิดว่า เราอาจจะเห็นคนรุ่นใหม่วางเส้นทางการเดินทางในหน้าที่การงานไปในแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ เงินดี งานสบาย […]

ประสบความสำเร็จไวกว่าเพื่อนในรุ่น มันดีมากใช่ไหมครับ


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting  รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ซึ่งดำรงตำแหน่ง […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 18 Jul 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting  รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker คุณ พิชญ์ สืบถวิลกุล ตัวแทนของคน Gen Y ที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ 30 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 16 May 20154
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ผู้ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างที่ทิ้งเงินเดือนหกหลัก มาสร้างธุรกิจส่วนตัว  ประวัติคร่าวๆ ดังนี้ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจาก ABAC […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 14 Mar 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณ Munthana Lorgrailers […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 14 Feb 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ การแชร์ประสบการณ์จาก Guest Speaker ผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปปรับใช้กับ Career Path ของตัวเอง รวมถึงใช้เป็น Role Model ในการดำเนินชีวิตการทำงาน   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบนี้ เราได้รับเกียรติจาก Sales Director […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 17 Jan 2015