annual leave


3
ชื่อเล่นที่พวกฝรั่งชอบใช้เรียกมนุษย์ออฟฟิศ คือ พวก 9 to 5 (ไนน์ ทุ ไฟว์) คือ ทำงานเก้าโมงเช้าถึงห้า แรกๆที่ได้ยิน ผมอดนึกแปลกใจไม่ได้ ว่าทำไมคำนี้ถึงไม่ค่อยฮิตในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้ไปใส่ใจหาเหตุผล เพราะตามภาษามนุษย์ออฟฟิศ ที่ไม่มีเวลาเหลือพอเอาไปคิดเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่องงาน   แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเข้าใจว่า ไอ้มนุษย์ 9 to 5 จริงๆแล้ว มันไม่ฮิตเพราะ มาตรฐานเมืองไทย บริษัทส่วนใหญ่ ทำงาน 8 to 5 หรือ แปดโมงเช้า เลิก ห้าโมงเย็น หรือวันละ 8 ชั่วโมง ไม่รวมพักเที่ยงอีกหนึ่งชั่วโมง ประการที่สองนี้ค่อนข้างสำคัญมาก เพราะนิส้ยคนไทย (เฉพาะในวงการ FMCG ที่ผมคลุกคลีอยู่นะครับ) ชอบเข้างานกันสาย พักเที่ยงเกินชั่วโมง และเลิกงานเกินห้าโมงเย็น บางบริษัทล่วงเลยไปถึงสามสี่ทุ่ม ทำกันจนเป็นเรื่องปกติ   เนื่องจากคนไทยเราทำงานกันหนักหน่วงมากเมื่อเทียบกับฝรั่ง จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยอย่างเรา โหยหา วันหยุด […]

วันลา(พักร้อน) คุณค่าที่คุณคู่ควร