Baby Boomer


1
A : คุณป๊อบคะ คนอายุ 50 แล้วจะเปลี่ยนงานและมาเป็นลูกน้องคนอายุ 40 นิด ๆ โดยตำแหน่งงานก็เป็น manager ระดับกลาง เราน่าจะรับเขามาไหมคะ PoP : ขออภัยครับ คุณ A คุณอยู่ในฐานะอะไรครับ หัวหน้า หรือ ลูกน้อง? A : หัวหน้าค่ะ PoP : ถ้าอย่างนั้น คุณ A ควรตั้งคำถาม โดยแบ่งคำถามออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1. ทำไม หรือ อะไรคือ motivation ที่ทำให้เค้าตัดสินใจมาเป็นลูกน้องเรา (ซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยกว่า) 2. ด้วยเหตุผลอะไร หรืออะไรเป็นจุดแข็งที่เราถึงคิดว่าจะรับเค้าเข้ามาร่วมทำงานกับเรา PoP : ถ้าตอบ 2 ข้อนี้ได้ คุณ A จะทราบคำตอบทันทีว่า ควรจะรับเขาคนนี้ดีไหม A : […]

Generation ไหนๆ ก็มีจุดอ่อน