Career Coach Meeting


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting  รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ซึ่งดำรงตำแหน่ง […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 18 Jul 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting  รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker คุณ พิชญ์ สืบถวิลกุล ตัวแทนของคน Gen Y ที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ 30 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 16 May 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ผู้ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างที่ทิ้งเงินเดือนหกหลัก มาสร้างธุรกิจส่วนตัว  ประวัติคร่าวๆ ดังนี้ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจาก ABAC […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 14 Mar 20154
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณ Munthana Lorgrailers […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 14 Feb 2015


แรกๆ ผมเองไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่า การพูดคุยกันตามปกติระหว่างผมกับ Candidate ที่ตั้งใจหางานใหม่กับ Headhunter ก็มักจะได้ยินประโยคประมาณว่า “คุยกับ พี่Pop/คุณPop/น้องPop ไม่เหมือนคุยกับ Headhunter แต่รู้สึกเหมือนคุยกับคนที่ดูเข้าอกเข้าใจ ประหนึ่งเป็นคนที่(แอบ)ร่วมทำงานอยู่ในบริษัท ถึงได้รู้สึกถึงความหนักหนาสาหัส ที่แต่ละเขาหรือเธอคนนั้นประสบอยู่”   หลักที่ผมยึดในการสนทนากับ Candidate ทุกรายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า การทำความเข้าใจที่มาที่ไปจริงๆ ของ Candidate แต่ละท่าน ว่าเหตุใดอยากเปลี่ยนงาน ด้วยการเปลี่ยนหมวก แทนตัวเองเป็น Candidate (ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะผมเคยอยู่ในอารมณ์นั้น แทบครบทุกบทบาท และแทบครบทุกจังหวะอารมณ์ เช่น ไม่ชอบเจ้านายแล้วลาออก (นี่ถ้าฟังเคสผมแล้ว กรณีอาจจะเด็กๆ ไปเลย ฮาๆๆ)) ทันทีที่เปลี่ยนหมวกเป็น Candidate ภาพในอดีต(ของผม)ยังคงชัดเจนไม่หาย ประกอบกับภาพปัจจุบันที่ได้พบเจอ และพูดคุยกับมนุษย์เงินเดือนอยู่ทุกวัน ซึ่งเกือบทุกคนนั้นมีภาพฝัน ภาพอนาคต ในหน้าที่การงาน ที่ปกคลุมไปด้วย “ความคลุมเครือ” มากมาย คลุกเคล้ากับ “อารมณ์อันคุกรุ่น” ที่ถูกกดไว้รอวันระเบิดออกมา โดยที่ฝากความหวังทั้งหมดกับหนทางเดียวที่เขาเหล่านั้นมี คือ การเปลี่ยนงานใหม่   ผมอดใจไม่ได้ […]

คำแนะนำที่นอกเหนือจาก การเปลี่ยนงาน


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ การแชร์ประสบการณ์จาก Guest Speaker ผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปปรับใช้กับ Career Path ของตัวเอง รวมถึงใช้เป็น Role Model ในการดำเนินชีวิตการทำงาน   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบนี้ เราได้รับเกียรติจาก Sales Director […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 17 Jan 2015