culture match


2
HR บริษัทหนึ่ง เกิดความสงสัยในตัวของ Candidate ท่านหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Performance เหตุผลที่ให้ต้องสงสัยคือ หลังจากพยายาม Check background ของ Candidate ท่านนี้แล้ว ปรากฎว่า Feedback เสียงสะท้อนจากหลายคนรู้จักกับ Candidate ท่านนี้ ซึ่งเขาเหล่านั้นส่วนมากเคยร่วมงานกับ candidate ท่านนี้มาก่อน (ซึ่งไม่ใช่บริษัทปัจจุบัน) ทุกคนต่างให้การตรงกันว่าไม่ Candidate คนนี้ไม่ค่อย work เท่าไหร่   ดูเหมือนจะชัดเจนว่า Candidate ท่านนี้น่าจะไม่ผ่านด่านนี้ แต่ด้วยสัญชาตญาณ HR กลับตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าพิจารณาจากบริษัทที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนั้น จัดว่าเป็นบริษัทที่อยู่ยาก เหนื่อย งานหนัก และPressureสูง แต่เหตุใดจึงปรากฏว่า Performance ของ Candidate คนนี้ ดีมากๆ ดีถึงขนาดเป็นที่กล่าวขวัญ   มันเป็นไปได้ด้วยรึ? ที่ “ดินสำหรับที่หนึ่งที่ดูเหมือนปั้นไม่ได้ แต่กลับเปล่งประกายเป็นดาวในอีกที่หนึ่ง”   บริษัทฝรั่ง มักจะจัดกลุ่มให้คนที่มี […]

คนเก่งนี่ อยู่ที่ไหนก็เป็นคนเก่งจริงหรือ?