culutre fit


1
ช่วงหลังๆ ผมมักจะได้รับการติดต่อผ่านจากช่องทางต่างๆ (Line, Facebook) เพื่อของคำแนะนำในการหางาน และผมก็มักจะต่อท้ายคำถามประเภทนี้ ด้วยคำถามของผมว่า “คิดว่าเหตุผลที่ทำให้เรายังหางานไม่ได้คืออะไรครับ?” ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะต้องการจะกวนประสาทแต่อย่างใด แต่เพียงเพื่อต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ได้ทำลงไป ใช่เพียงสักแต่ส่งใบสมัคร ยื่น Resume สัมภาษณ์ และรอฟังผล   สิ่งแรกที่แปลกใจคือ มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ว่า เหตุใดเขาถึงยังไม่สามารถหางานได้   ส่วนพวกที่เหลือนั้น หลายคนนั้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ เช่น สมัครงานในสายงานที่ไม่ตรงสาย เรียกเงินเดือนสูงเกิน อายุเกินเกณฑ์ หรือแม้แต่ประสบการณ์อ่อนเกินเกณฑ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะสามารถนำไปปรับปรุงในการหางาน สมัครงาน หรือแม้แต่สัมภาษณ์ครั้งถัดไป   แต่ทั้งสองกลุ่มมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันคือ ต่างมุ่งชี้ไปถึงประเด็นที่ว่า เหตุผลหลักที่ทำให้เขาไม่ได้งานนั้นก็เพราะ “ก็ใช่สิ!!! HR ก็ต้องหาคนที่เก่งสุดกันทั้งนั้น” (ขออนุญาตถ่ายทอดความรู้สึกเป็นประโยคเพื่อให้เห็นอารมณ์ของผู้ที่ไม่ได้งานนะครับ) แต่ในฐานะ Recruitment Headhunter ที่คลุกคลี และต้องประสานงานในการหา Candidate ที่เหมาะสมเพื่อส่งให้กับ HR จำนวนมากนั้น เรื่องราวนั้นกลับตาลปัตร เพราะสิ่งที่ผมเจอช่างตรงกันข้าม   หลายครั้งที่ผมส่ง Candidate ที่ผมคิดว่าเป็น Best one […]

ก็ใช่สิ!!! HR ก็ต้องหาคนที่เก่งสุดกันทั้งนั้น