disengagement


สิ่งที่คิด vs. ความจริง 56% ของคนเป็น HR บอกว่า Engagement (การสร้างความผูกพันธ์กับองค์กร) และ Retention (การรักษาคนเก่งให้อยู่นานๆ) เป็นสิ่งแรกๆ ที่พวกเขาให้ความสำคัญ แต่ในชีวิตจริง มี HR เพียงแค่ 19% เท่านั้น ที่มี Process ในการดูแลทั้งสองเรื่องอย่างเป็นทางการและจับต้องได้ ผลเสียของการที่พนักงานไม่มี Engagement นี่ชัดเจน เพราะนอกจากจะ ไม่ Productive แล้ว ยังจ้องจะเปลี่ยนงานอยู่ร่ำไป ซ้ำร้ายอาจทำให้ขวัญและกำลังใจของทีมดำดิ่งไปด้วย   ถามว่า แล้วมีวิธีในการรักษาคนเก่งแบบจับต้องได้แนะนำหรือไม่ ผมขอยกตัวอย่างที่จับต้องได้ของ องค์กรระดับโลกอย่าง Google ที่ให้ความสำคัญกับ Retention HR ระดับสูงของ Google บอกว่า มี 2 ทางที่จะรักษาคนเก่งไว้ได้ 1. The quality of the people they work […]

แทงใจดำ HR มั๊ยล่ะ?


วันก่อนผมนั่งอ่านบทความผ่าน Net ไปเรื่อยๆ ไปเจอผลวิจัยเรื่องหนึ่งที่ทำโดยบริษัทวิจัยระดับโลก Gallup.com อ่านแล้วก็ถึงกับตกใจครับ เพราะมีการวิจัยเรื่องหนึ่งที่บอกว่า “พนักงานออฟฟิศ 71%  รู้สึกว่าตัวเองไม่ผูกพันธ์กับบริษัท หรืองานที่ตัวเองทำอยู่“ *วิจัยทำในปี 2010, ทำในประเทศอเมริกา   หมายความว่าอย่างไรครับ? ตีความหมายคร่าวๆ ได้ว่าคน 7 ใน 10 คนรอบๆตัวเรา ในบริษัทที่เราทำงานอยู่ ส่วนใหญ่นั้นหมดใจ ทำงานไปวันๆ รู้สึกว่างานที่ทำไม่มีความหมายทั้งกับตัวเองและองค์กร   ผลของการที่พนักงานที่ไม่มีความรู้สึกผูกพันธ์ (Disengage) กับงานที่ทำ หรือกับบริษัทที่ทำอยู่นั้น แน่นอนว่าส่งผลให้งานที่ทำย่อมออกมาไม่ค่อยดี ดึงเอาศักยภาพที่มีมาใช้งานได้ไม่เต็มที่ หรือพูดง่ายๆ บริษัทจ้างคนมาไม่คุ้มค่าจ้าง   แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ พนักงานเหล่านั้น มีเปอร์เซ็นต์ที่จะลาออกสูงมากๆ   ถ้าคุณเป็นพนักงานที่รู้สึกไม่รักงาน ไม่ผูกพันธ์กับงาน ผมว่าคุณมี 2 ทางเลือก ลองถามตัวเองดูว่า จริงๆ เราไม่รักงานนี้ หรือว่าจริงๆแล้วเราก็แค่ ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต หรือไม่มีเป้าหมายในการทำงาน (Career Goal) ถ้ามีให้รีบปรึกษาหัวหน้างาน หรือ HR อย่างด่วนว่า งานที่ทำสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง […]

พนักงานส่วนใหญ่เกลียดงานที่ทำ : Engagement