Guest Speaker


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting  รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ซึ่งดำรงตำแหน่ง […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 18 Jul 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting  รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker คุณ พิชญ์ สืบถวิลกุล ตัวแทนของคน Gen Y ที่ประสบความสำเร็จก่อนอายุ 30 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 16 May 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting  **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ผู้ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างที่ทิ้งเงินเดือนหกหลัก มาสร้างธุรกิจส่วนตัว  ประวัติคร่าวๆ ดังนี้ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจาก ABAC […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 14 Mar 20154
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มกราคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** โดย หนึ่งในวัตถุประสงค์คือ สนทนากับ Guest Speaker ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจากอุตสหากรรม(วงการ)ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเป็น Role Model ในการวางแผนแนวทางการทำงานของผู้เข้าร่วมงานให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบ นี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณ Munthana Lorgrailers […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 14 Feb 2015


4
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทาง salaryDIY.com ร่วมกับ iTalent (Thailand) Co., Ltd. จัดงาน Career Coach Monthly Meeting **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน กุมภาพันธ์ 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน มีนาคม 2015** **สรุปบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง Guest Speaker เดือน พฤษภาคม 2015** โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์คือ การแชร์ประสบการณ์จาก Guest Speaker ผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำไปปรับใช้กับ Career Path ของตัวเอง รวมถึงใช้เป็น Role Model ในการดำเนินชีวิตการทำงาน   อ่านวัตถุประสงค์อย่างละเอียดได้ที่ Career Coach Monthly Meeting    รอบนี้ เราได้รับเกียรติจาก Sales Director […]

Guest Interview – Career Coach Meeting – 17 Jan 2015