Last Question


“ผม/ฉัน จบการสัมภาษณ์แล้ว ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรต้องการสอบถาม หรืออยากจะทราบอะไรบ้าง?”   เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า หลังจบการสัมภาษณ์แล้ว ทำไมผู้สัมภาษณ์(Interviewer) หลายคนมักจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์(Interviewee หรือ Candidate) ถามกลับ ด้วยการถาม Candidate ประมาณว่า “ผม/ฉัน จบการสัมภาษณ์แล้ว ไม่ทราบว่าคุณมีอะไรต้องการสอบถาม หรือมีอยากจะทราบบ้าง?” นั่นเป็นสัญญาณว่า คุณเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์แล้ว และผู้สัมภาษณ์ ก็พอจะมีคำตอบในใจคร่าวๆ แล้วว่าเขาจะจัดคุณอยู่ในกลุ่มไหน “ไปต่อ” หรือ “ไม่ได้ไปต่อ” Last Question? หรือ คำถามสุดท้าย? กลับเข้าเรื่องการให้ Candidate ถามคำถามสุดท้ายหลังจบการสัมภาษณ์ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยใส่ใจ หรือแม้แต่ตั้งขอสังเกตใดๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง วันที่ผมได้สนทนากับ Candidate รุ่นพี่ ผู้มากประสบการณ์ท่านนึง รุ่นพี่ได้แชร์ประสบการณ์ โดยเล่าว่าเขาเคยมีนายฝรั่งท่านหนึ่ง เป็นคนที่ให้แง่คิดเรื่องนี้ได้มีประโยชน์มาก ว่า การถามกลับ “คำถามสุดท้าย” เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์นำไปสรุปว่า(Perceive)เราเป็นคนประเภทใด จากคำถามที่เราได้ถามกลับเป็นคำถามสุดท้าย เช่น หาก Candidate ถาม Interviewer […]

เทคนิคสัมภาษณ์งาน : คำถามสุดท้าย?