service year


1
สืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่ผมแชร์เรื่อง HR ชอบคนที่อยู่นาน vs. Candidate ไม่ชอบการอยู่นาน (ตอนที่ 1) เอาไว้ เนื้อความโดยย่อคือ ความคิดต่างมุมมองของ Candidate และ HR   Candidate ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ (โดยตั้งใจ และสถานการณ์พาไป) ว่าการเปลี่ยนงาน ทำให้ได้รับการ Promote (เลื่อนตำแหน่ง) และได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการอยู่รอปรับเงินเดือนปีละครั้ังทุกสิ้นปี และมีไม่น้อยที่ต้องการหนีสิ่งไม่ดีที่เก่า ไปหาอะไรที่ดีกว่าในที่ใหม่   แต่ในทางกลับกันมุมมองของ HR หรือเจ้าของกิจการนั้น ค่อนข้างมองต่างกันพอสมควร และประโยคที่เราจะได้ยินคนพูดถึงบ่อยๆ (ซึ่งไม่ใช่ HR เป็นคนพูด) คือ “HR น่ะชอบคนที่อยู่นาน” โดยส่วนตัวผมว่า ประโยคนี้สามารถตีความได้หลายหลายมาก โดยผมขอรวมรวมสิ่งที่ผมเคยคุยกับ HR หลายๆท่าน แล้วนำมาขยายความให้เห็นในหลายมุมมอง กี่ปีถึงเรียกว่านาน สำหรับ HR? เท่าที่คุยกับ HR หลายๆคน ทั้งที่เป็นลูกค้า และเป็น HR ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา Career Coach […]

HR ชอบคนที่อยู่นาน vs. Candidate ไม่ชอบการอยู่นาน (ตอนที่ 2)